Voorwaarden

Algemene regels en voorwaarden: 

  • In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u wilt overleggen met behandelaar of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin instemt.
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder toestemming nooit verstrekt aan derden.
  • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren, anders wordt het tarief van de behandeling in rekening gebracht.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk Shirodhara verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
  • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
  • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
  • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u mij niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.